Parlamentet i Danmark

EPLO'erne

Parlamentet er ikke kun til stede i Strasbourg, Bruxelles eller Luxembourg. Det er tættere på, end du tror. Der er f.eks. et forbindelseskontor i København og arrangementer i hele Danmark.

Hvis du f.eks. er en studerende, der er interesseret i, hvad der sker i Europa, en lærer, der leder efter undervisningsmateriale om Europa, en aktivist, der gerne vil vide, hvordan Parlamentet vil bekæmpe klimaforandringer, eller du ønsker at være frivillig sammen med andre, så er det et af Parlamentets 35 forbindelseskontorer, du skal kontakte. De kan informere dig om Parlamentet og EU, de arrangerer events og debatter og bygger broer til individer og organisationer, der ønsker at være med til at forme Europas fremtid. Se mere i vores video og læs mere.

For dig, i dit land, på dit sprog

Hundreder af tusinder af mennesker deltog i tusinder af aktiviter, der informerede om EU-valget i  2019 og dette fællesskab fortsætter, så du kan også være med.  Parlamentets kontorer støtter frivillige og deres aktiviteter eller arrangerer selv møder, debatter og kurser både online og offline. De kan også have konkurrencer, hvor du kan vinde en tur til Parlamentet i Bruxelles eller Strasbourg, så du kan tjekke hjemmesiden på dit nærmeste kontor eller følge dem på de sociale medier.


Unge europæere i spotlyset

EPLO’erne støtter også aktiviteter for unge på tværs af EU:

  • Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE) samler tusinder af unge, der deler deres ideer for fremtidens Europa. Det næste arrangement finder sted i Strasbourg d. 29.-30. maj 2020
  • Euroscola er en simulering for unge studerende, der samles i Strasbourg for at engagere sig i forhandlinger, debatter i plenarsalen, stemmer og vedtager betænkninger, som om de var rigtige  MEP’er. Der er omkring 20 Euroscola-sessioner om året i Strasbourg, med omkring 10.000 deltagende studerende årligt.
  • EPAS (Parlamentet ambassadørskoleprogram) giver gymnasieelever mulighed for at lære mere om EU og deres rettigheder. Ved udgangen af oktober 2019 var der 3411 lærere og 21.450 studerende aktivt involveret fra 1500 certifiserede skoler i 27 medlemslande.

Parlamentets kontorer arbejder også med medierne i deres land og selvfølgelig med MEP’erne, der deltager i debatter og andre aktiviteter.

Besøg, udforsk og oplev

Når du er i København, Berlin, Helsinki, Ljubljana og snart i Talinn, så besøg the ‘Oplev Europa’ og udforsk den interaktive udstilling, om hvordan beslutninger træffes på europæisk niveau. For besøgende i Bruxelles findes Parlamentarium og i Strasbourg er Parlamentarium Simone Veil.

Mere