Hvad er Parlamentets tiltag for en fair minimumsløn i EU?

Foto/kilde: Pixabay

Parlamentet arbejder på et forslag, der skal sikre minimumsløn og en ordentlig levestandard i EU.

Pandemien har vist, at der er brug for at være en fair minimumsløn i EU. Mange af pandemiens frontlinjearbejdere såsom sundhedsplejen, dagplejere og rengøringsfolk tjener kun en minimumsløn. Næsten 60% af de, der tjener en minimumsløn i EU, er kvinder.

Læs mere om hvordan EU forbedrer arbejdstagernes rettigheder og arbejdsforhold.

Behovet for en fair minimumsløn

Minimumslønnen er den mindste aflønning som arbejdsgiverne kan udbetale til deres ansatte for deres arbejde. Selvom de fleste EU-lande har en form for minimumsløn, afspejler aflønningen ofte ikke leveomkostningerne. Ca. 7 ud af 10 lønarbejdere i EU syntes det var svært at få det til at løbe rundt i 2018.

Minimumsløn i EU

Den månedlige minimumsløn i EU i 2020 variede fra €312 i Bulgarien til €2142 i Luxembourg. En af de vigtigste grunde til forskellen er de forskellige i leveomkostninger i EU-landene.

Find mere statistik onm minimumslønnen i EU-landene.

Der er to former for minimumsløn i EU-landene:

  • Lovpligtig minimumsløn: De er reguleret gennem formelde love. De fleste EU-lande har sådanne regler.
  • Kollektivt aftalte minimumsløn: I seks EU-lande aftales lønniveauet af fælles overenskomstaftaler mellem fagforeninger og arbejdsgivere: Østrig, Danmark, Cypern, Finland, Italien og Sverige.

Hvad Parlamentet gør for at få en fair minimumsløn i EU

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen proklamerede i november 2017 de Europæiske Søjler for Sociale Rettigheder, der er EU’s forpligtelse til at kæmpe for en retfærdig løn.

I oktober 2019 vedtog Parlamentet en betænkning, der opfordrer Kommissionen til at foreslå lovmæssige værktøjer til at få en fair minimumsløn i EU.

en rapport vedtaget i december 2020 understregede Parlamentet, at direktivet for fair lønninger skal bidrage til at standse, at nogle arbejstagere reelt set lever i fattigdom, og at fremme kollektive overenskomstforhandlinger.

Arbejdstagere har ret til en fair løn, der giver dem en anstændig levestandard. 

Princip 6 af de Europæiske Søjler for Sociale Rettigheder 

I 2020 udgav Kommissionen et forslag til et direktiv til at forbedre mindstelønnens tilstrækkelighed i EU. Det skal ikke alene beskytte arbejdstagerne i EU, men også forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder og give incitamenter til at arbejde og skabe lige konkurrence i det indre marked.

Forslaget tager de nationale kompetencer og de sociale partneres kontraktuelle friheder i betragtning og fastsætter ikke niveauet for minimumslønningerne.

Direktivet ønsker at fremme kollektive overenskomstforhandlinger i alle europæiske medlemslande. For lande, der har en fast minimumsløn, skal det sikre et passende niveau i forhold til de socioøkonomiske forhold såvel som regionale og sektorielle forskelle.

Parlamentets beskæftigelsesudvalg arbejder med Kommissionens forslag og forventes at stemme i september 2021, før en afstemning i plenarsalen senere.