Hjemtransport: Hvor mange migranter sender EU tilbage?

Tilbagesendelsesbeslutninger. Kilde: Eurostat

Få nøgletal om tilbagesendelsen af migranter og de foreslåede ændringer til EU’s lovgivning.

Nægtet adgang
Nægtet adgang. 

EU’s nye pagt om migration og asyl indeholder nye regler og revision af den eksisterende lovgivning såsom tilbagesendelsesdirektivet.

I et udkast til betænkningen om tilbagesendelsesdirektivet vedtaget i december 2020 understregede MEP’erne vigtigheden af at beskytte individuelle grundlæggende rettigheder såvel som respekten for proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger.

I april 2023 vedtog Parlamentet sin forhandlingsposition om  screeningsreglerne og asylprocedurereglerne forud for diskussioner med Rådet.

Læs mere om EU’s migrationspolitik.

Hjemsendelse af migranter: Nøgletal

I 2022 blev 141.060 personer nægtet adgang til EU og de væsenligste årsager var: Ikke at være i besiddelse af et gyldigt visa eller opholdstilladelse (23%) eller ikke kunne retfærdiggøre opholdet eller betingelserne for opholdet (23%).

I 2022 traf EU-landene 422.400 hjemsendelsesbeslutninger, men mindre end en kvart af ikke-EU borgerne blev sendt hjem til et land uden for EU.

De nationaliteter, hvorfra flest blev beordret til at rejse ud i 2022, var algeriske, morrokanske og pakistanske.

En simplificeret grænseprocedure for nogle asylforespørgelser

For at øge beslutningsprocessen og gøre asylproceduren mere effektiv foreslog Kommissionen en hurtigere og simplere grænseprocedure for asylansøgninger som en del af EU’s nye pagt for asyl og migration.

Den mere simple procedure giver 12 uger til at gennemgå et asylkrav og yderligere 12 uger til at hjemsende afviste ansøgere. Uledsagede mindreårige, børn under 12 år og deres familier, såvel som personer med medicinske problemstillinger kommer ikke under den simple procedure.

Fabienne Keller (Forny Europa, Frankrig), der er ordfører for asylprocedurelovgivningen, sagde: “Som MEP’er opfordrer vi til at få fair og effektive asylprocedurer til at sikre, at mennesker, der har brug for beskyttelse, hurtigt bliver givet flygtningestatus, mens de, der viser sig ikke at kunne kræve asyl, modtager en hurtig beslutning og sendes tilbage til et tredje land.”

Frivilligt tilbagesendte
Frivilligt tilbagesendte. 

Frivillige afrejser og tvungne hjemsendelser

Hvis et individ samarbejder velvilligt med myndighederne efter at have modtaget en tilbagesendelsesbeslutning, kaldes hjemsendelsen frivillig. Ellers er det en tvunget hjemsendelse. En frivillig hjemsendelse kan være assisteret (med økonomisk/logistisk støtte fra værtslandet) eller ikke-assisteret.

Ifølge Eurostat var 47% af alle tilbagesendelser frivillige i 2022.

Parlamentet ønsker, at EU-landene investerer i bistand til frivillige tilbagesendelsesprogrammer og prioriterer frivillig hjemsendelse, da de er mere bæredygtige og lettere at arrangere, især hvad angår samarbejde med destinationslandene.

Blandt de mest praktiske problemstillinger, der hindrer tilbagesendelsesprocessen, er identifikationen af migranter og at finde frem til de nødvendige dokumenter fra myndighederne i tredje lande.

Værn om grundlæggende rettigheder

I sin afstemning i april 2023 opfordrede Parlamentet EU-landede til at oprette uafhængige tilsynsmekanismer til at sikre respekten for EU’s og internationale flygtninge- og menneskerettigheder.

Tilsynet skal finde sted under grænseovervågning (mellem de officielle grænseovergange), screeningsproceduren, asylansøgningen og tilbagesendelsesproceduren. De uafhængige tilsynsmyndigheder skal også evaluere modtagelses- og opholdsforholdene.

Efter afstemningen sagde Birgit Sippel (S&D, Tyskland), der havde ansvaret for det nye screeningsforslag: “Europa-Parlamentet kan være særligt tilfreds med det betydeligt udvidet mandat til at have en tilsynsmekanisme med de grundlæggende, der nu inkluderer grænseovervågning. Denne beslutning er et klart signal fra Parlamentet om, at EU skal adressere overtrædelser af menneskerettigheder ved vores eksterne grænser og stå op for vores retsstatsprincipper og grundlæggende rettigheder.”

Mere om migration i Europa