En universaloplader: Bedre for forbrugerne og miljøet

Image by Christoph Schütz from Pixabay

EU planlægger at gøre livet lettere for forbrugerne og mindske mængden af affald ved at gøre USB-C til en universaloplader for smartphones og andre mobile enheder.

Vi kender alle til frustrationen over at skulle bruge forskellige USB-kabler til at oplade vores smartphones, tablets eller kameraer. EU  ønsker at gøre dette til et levn fra fortiden, gøre livet lettere og mindske mængden af e-affald. For at finde ud af hvad forslaget til en universaloplader handler om, talte vi med Anna Cavazzini, der er formand for Parlamentets Forbrugerbeskyttelsesudvalg. Læs et resumé af vores Facebook-live interview nedenfor.

Forslaget om en universaloplader

“European-Parlament har skubbet på for at få en standard i 10 år, så vi ikke længere skal bruge en masse opladere, kun en enkelt,” sagde hun. Europa-Kommissionen har forsøgt at få virksomheder med på ideen med frivillige aftaler, som til dels har virket. Men ikke alle virksomheder er gået med til det, og det er derfor, at Kommissionen nu har foreslået en lovgivning med en universal standard for opladere.

Hvad betyder dette for forbrugerne?

Forslaget har to dele: Den første del handler om en universal standard for opladere og enheder, hvilket vil betyde, at de vil blive udskiftelige for fremtiden. Det er godt for forbrugerne, da de vil kunne oplade deres enheder med en hvilken som helst oplader.

Den anden del handler om ‘adskillelse’. “Hvis jeg køber en ny telefon, får jeg ofte automatisk en ny oplader,” siger Cavazzini. “For fremtiden vil mobiler og andre enheder ikke længere automatisk skulle sælges med en oplader, og det vil mindske det elektroniske affald.” Det vil betyde, at forbrugerne bliver nødt til at købe opladeren separet. Men, da de fleste allerede vil have opladeren, skulle det ikke betyde store udgifter.

Hvad kan vi forvente af en universaloplader i EU?

Reglerne kan tidligst træde i kraft i 2024. Cavazzini håber, at Parlamentet vil færdiggøre sit arbejde med forslaget og nå til en aftale med ministerrådet, der er medlovgiver sammen med Parlamentet, ved udgangen af 2022. Landene har derefter to år til at implementere loven.

Parlamentets ideer

Selvom arbejdet med forslaget ikke officielt er begyndt i Parliament, har nogle MEP’er allerede opfordret til at alle enheder skal tælles med. “Kommissionens foslag inkluderer en masse enheder, men f.eks. ikke e-readers,” sagde Cavazzini. Andre MEP’ere mener, at lovgivningen skal være fremtidssikret ved f.eks. at tage trådløs opladning i betragtning.

Vil det kvæle innovationen?

Ifølge MEP’en bruger industrien ofte argument, at lovgivning lægger en dæmper på innovation. “Det ser jeg ikke,” sagde hun. “Forslaget slår fast, at hvis en ny standard, der er bedre end USB-C, så kan vi tilpasse reglerne.”

Hvor meget vil e-affaldet blive mindsket?

Der er forskellige vurderinger, men det, der oftest nævnes, er omkring 1000 tons om året. “Elektronisk affald er den hurtigst voksende affaldskilde i EU. Hvis vi virkelig ønsker at implementere den Grønne Pagt og begrænse vores ressourcebrug, må vi trække i alle tråde,” siger Cavazzini.

Baggrund

Efter et årti, hvor Parlamentet har skubbet på for at få en ny lov, fremlagde Kommissionen et forslag til en universaloplader i september 2021. Det vil gøre USB-C til en standardport for alle smartphones, tablets, kameraer, høretelefoner, bærbare højtalere og håndholdte videokonsoller.

Kilde: Europa-Parlamentet

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelUndtagelsen for socialsikringen for Øresundspendlere gælder ikke længere
Næste artikelØresundstog skal krydse Øresund igen hvert tiende minut i myldretid i december