Danmark nummer 4 på nyt indeks over omstillingsparathed i energisektoren

Foto: Pixabay

En ny rapport vurderer 9 nordeuropæiske markeders omstillingsparathed i energisektoren – en vigtig faktor for at opnå de ambitiøse europæiske klimamål. Indekset er målrettet investorer i energisektoren og offentliggjort af NGO’en Association for Renewable Energy & Clean Technology (REA) i samarbejde med power management virksomheden Eaton og energiselskabet Drax.

Danmark indtager en lun plads i midten som nummer 4, overgået af Finland og Sverige som indtager hhv. en 2. og en 3. plads, og Holland, som løber med prisen for den mest omstillingsparate energisektor. På en 5. og 6. plads kommer Island og Norge, mens bundskraberne er Tyskland, Storbritannien og Frankrig.

Danmark bliver især fremhævet positivt for den brede opbakning til den grønne dagsorden på energiområdet fra både befolkningen og politikere.

Pia Bøgh-Jensen, Country Manager i Eaton, mener, at vi godt kan være tilfredse med resultatet i Danmark:

”Det er helt afgørende at være med forrest i klassen på det her område, for det er uomgængeligt, at der kommer til at ske store forandringer i energisektoren over de kommende år. Lav-emissions energikilder som fx sol og vind stiller andre krav til elnettet end de mere stabile kilder som olie, gas og kul. Dem skal vi være beredte til at håndtere, og det kræver en vis fleksibilitet. På det punkt er vi rigtig godt med i Danmark”.