Danmark fryser bidrag til Nordisk Ministerråd efter formodet bogføringsfejl

Nordisk Ministerråds kontor i København. Foto: News Øresund

Riksrevisionen skal utrede om der har optrådt fejl i Nordisk Ministerråds bogføring mellem januar 2018 og april 2019, og regeringen vælger derfor at fryse et bidrag til rådet på 22 millioner kroner, skriver Altinget.dk. Et revisionsfirma skal nu gennemgå hvad Rådets midler på omkring 1,3 milliarder kroner, modtaget fra medlemslandene i perioden, er gået til.

Mogens Jensen (S), Danmarks minister för nordiskt samarbete, uppger för Altinget att medlen till Nordiska Ministerrådet fryses fram tills att Riksrevisionen kan försäkra att inga felaktigheter har begåtts. Det handlar om 22 utav totalt 58 miljoner som skulle ha betalats ut till den 8 januari. Orsaken till Riksrevisionens varning är det defekta bokföringsprogram som Nordiska Ministerrådet använt och som kan ha gjort att bokföringen för 2018 blivit felaktig, menar man.

”Riksrevisionen var orolig över några detaljer i årsredovisningen för 2018. Därför görs nu en extern revision för att få bekräftat att Riksrevisionens oro inte är motiverad”, säger Mary Gestrin, Nordiska Rådets och Nordiska Ministerrådets kommunikationschef, till Altinget.

Den externa revisionsbyrån BDO:s genomgång av 13 700 bilagor, från perioden mellan januari 2018 till april 2019, väntas bli klar i februari. (News Øresund)