Beredskabet skal drive nyt kommunalt værnemiddeldepot

Kort før sommerferien besluttede Byrådet i Helsingør Kommune, at der skal oprettes et centralt værnemiddeldepot. Det sker for at sikre en overordnet central styring af indkøb, leverance og sundhedsfaglig rådgivning af nødvendige værnemidler til alle ansatte i Helsingør Kommune.

Det blev samtidig besluttet, at det er Helsingør Kommunes Beredskab, der står for den daglige drift at værnemiddeldepotet, og siden beslutningen er det gået hurtigt med at få de nye depot gjort klar, og få flyttet kommunens værnemidler fra hjemmeplejens tidligere depot. Den 3 august 2020 stod depotet klar – og allerede fredag den 7. august flyttede man så alle værnemidlerne fra hjemmeplejens depot på Klostermosevej 101 til Klostermosevej 106B.

Fungerende borgmester Claus Christoffersen glæder sig over, at det på rekordtid er lykkedes at få det centrale værnemiddeldepot stablet på benene:

I en tid med corona er det vigtigere end nogensinde, at vi har de værnemidler, der er brug for, og at de let og enkelt kan komme ud til dem, der har behov for det. Derfor er jeg glad for, at vores lokale beredskab på kort tid har fået stablet et nyt værnemiddeldepot på benene, så vi fortsat kan passe på såvel borgere som ansatte i Helsingør Kommune, siger fungerende borgmester Claus Christoffersen.

Depotet er en forsøgsordning der udløber ultimo 2021 – og evalueres løbende tidligst november 2020.

Der er midlertidig ansat 2 medarbejdere til modtagelse og pakning af værnemidler, samt en sundhedsfaglig koordinator der også er leder af den daglige drift.