Udvalgsformand: Systematiske fejl ved dyretransport afsløret

Interview med Tilly Metz, formand for Parlamentets særlige udvalg for beskyttelse af dyr under transport. Kilde: Europa-Parlamentet

Manglende håndhævelse af dyretransportreglerne udgør en risiko for dyrevelfærden og er uretfærdigt for landmændene, siger formanden for Parlamentets særlige udvalg på området, Tilly Metz.

Parlamentet nedsatte et særligt undersøgelsesudvalg til beskyttelse af dyr under transport til at adressere den nuværende situation i Europa efter en betænkning opfordrede til at få striksere reglerUdvalget stemte om sin endelige rapport i december 2021, der vil blive stemt om ved januars plenarsession i 2022.

Tilly Metz (De Grønne, Luxembourg), formanden for det udvalg, der har udarbejdet rapporten, siger “Det er vigtigt at sikre det samme beskyttelsesniveau for dyrene under hele transporten, ligesom det er vigtigt for transportørerne og førerne at have et enkelt regelsæt for grænseoverskridende transport.”

Hvordan vil Parlamentet forbedre dyretransportforholdene?

Udvalget har fundet systematiske fejl ved håndhævelsen af de eksisterende regler for beskyttelse af dyr under transport og er kommet med anbefalinger til en revision af reglerne, der ventes i 2023.

Udvalget har opfordret til at få reduceret antallet af ture, især de otte timer for dyr, der skal til slagtning, og fire timer for dyr, der holdes til produktion af mælk, æg eller avl, såvel som bedre beskyttelse af unge og drægtige dyr. I stedet for en 10-dages grænse for dyr, der stadig diger, skal grænsen gå ved fem uger før, og grænsen for drægtige dyr bør være to-tredjedele inde i graviditeten (mod 90% for øjeblikket).

Når det gælder transport uden for EU, beder udvalget om, at eksport af levende dyr begrænses til lande, der garanterer og respekterer de samme dyrevelfærdsstandarder.

“At sikre at EU’s forbrugere har præcis information om de animalske produkter, de køber, er en anden vigtig opgave, da det gør det muligt for forbrugerne at tilvælge de højeste dyrevelfærdsstandarder,” siger Metz.

Hvilke EU-regler for dyretransport EU skal ændres?

“EU har brug for at forbedre og færdiggøre sin dyrevelfærdslovgivning for at kune sikre, at hvert dyr får det samme beskyttelsesniveau, uanset hvor de er født, opdrættet eller slagtet,” siger Metz.

“Vi behøver harmoniserede regler, kontroller og sanktionssystemer,” tilføjer Metz og understreger, at det er EU’s rolle at “sikre, at der er lige spilleregler for landmænd og chauffører.” Rapporten anbefaler en centralisering af nogle vigtige aspekter på EU-niveau såsom at etablere kriterier for godkendelse af transportkøretøjer. Landmændene modtager støtte gennem den Fælles Landbrugspolitik, men der er behov for “konkrete løsninger” til at forbedre dyrevelfærden ifølge Metz.

Hun mener, at nye politiske værktøjer er nødvendige til at støtte “små lokale strukturer såvel som mobile slagninger og slagtninger på gårdene”, hvilket kan mindske antallet af stressende ture til slagterierne.

Levende dyretransporter til tredjelande kræver også harmoniserede regler, da dyrene fra nogle medlemslande bliver transporteret ud over EU’s grænser, og “i det nuværende system er det meget svært at håndhæve” velfærdsstandarder.

Hvordan vil dette gavne borgerne og landmændene?

If’ølge Metz ville udvalget “aldrig have set dagens lys, hvis der ikke havde været et endeløst pres fra civilsamfundet, fra bekymrede borgere, der er trætte af at læse og høre om dyretransport i nyhederne.” For Metz “var det klart, at et flertal af borgerne ønsker en hurtig forbedring af situationen.”

Borgerinitiativer som “End the Cage Age” har haft en effekt på udvalgets arbejde og “disse krav fra borgerne er taget i betragtning så meget som muligt,” selvom Metz indrømmer, at “der er stadig plads til forbedringer angående anbefalingerne.”

Metz mener, at “for mange borgere er den primære grund til, at de opfordrer til strammere regler og flere sanktioner en etisk bekymring og et ønske om ikke at se dyr, der lider eller i hvert fald kun i begrænsede tilfælde. Så for dem er enhver forbedring en gevinst i sig selv udover, at det også mindsker bekymringer om den offentlige sundhed og risici for miljøet.”

Betænkningen handler ikke kun om borgerne. Landmændene vil få gavn af et mere fair og gennemsigtigt system, der “vil belønne høje dyrevelfærdsstandarder med en gavmild offentlig støtte.”

“Mange landmænd udnytter den manglende gennemsigtighed og kontrol, de oplever i det nuværende system. De fleste af dem passer på de dyr, der er opforstret eller født på deres gård, men de ved ofte ikke hvilken skæbne, der venter dyrene, efter de sælger dem.”

Kilde: Europa-Parlamentet