EU’s fremtid står på spil: MEP’erne reagerer på Kommissionens genopretningsplan

MEP’erne drøftede den nye genopbygningsplan og langsigtede budget i en ekstraordinær plenarsamling med Ursula von der Leyen og Rådet ©EP/DLL

Kommissionens formand von der Leyen drøftede sammen med MEP’erne en genopretningsplan på 750 mia. EUR inden for rammerne af et moderniseret langsigtet EU-budget.

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen fremlagde planen, og Nikolina Brnijac gav på vegne af det kroatiske formandskab tilsagn om at samarbejde med medlemslandene om hurtigt at afslutte forhandlingerne med Parlamentet om den nye pakke.

Herefter tog lederne af de politiske grupper ordet for at komme med deres umiddelbare reaktioner. Klik på navnene for at se de enkelte udsagn.

“Europæisk solidaritet er tilbage, og et nyt kapitel for EU begynder”, sagde Manfred Weber (PPE, DE). De nye midler skal bruges på nye idéer og ikke på Europas gamle problemer. ”Solidaritet går hånd i hånd med ansvar”, og derfor skal det være klart, hvordan pengene skal betales tilbage, sagde han og opfordrede til nye egne EU ressourcer og til at ”digitale giganter” skal betale deres del.

Iratxe García (S & D, ES) takkede von der Leyen for et ambitiøst forslag og for at give EP “den rolle, det fortjener” i forbindelse med udformningen af genopretningspakken. Samtidigt med at hun advarede om, at det europæiske projekts overlevelse står på spil, opfordrede hun indtrængende Rådet til at vedtage det nye langsigtede budget med kvalificeret flertal for at undgå at EU ”tages som gidsler af fire medlemslande, der foretrækker nationale svar i stedet for et europæisk”.

“Det er et vendepunkt uden fortilfælde i Europas historie,” sagde Dacian Ciolos (Renew, RO). “Den flerårige finansielle ramme og genopretningsplanen skal fokusere på fremtiden med den grønne aftale og den digitale dagsorden som byggesten, sagde han. “Vi er måske ikke helt enige om visse detaljer, men jeg glæder mig over tilgangen”, sagde han og mindede medlemslandene om, at “EU ikke er en pengeautomat. Solidaritet kommer med værdier”.

Jörg Meuthen (ID, DE) afviste forslaget som “fuldstændig forkert og meningsløs” uden et korrekt retsgrundlag og uden ansvar eller økonomisk fornuft. Kommissionen ønsker at bruge penge, “som om der ikke var nogen fremtid”. Han konkluderede, at det ville have for stor en pris for de europæiske skatteydere.

Ska Keller (Verts/ALE, DE) udtalte: “Vi må ikke gentage fortidens store fejl og påtvinge landene ind i spareplaner baseret på rene markedsideologier. “Det er nødvendigt at sikre, at pengene investeres godt i projekter, der på sigt har en reel effekt, skaber arbejdspladser og redder vores planet.”

Johan van Overtveldt (ECR, BE) sagde: Hvis EU skal give lån og tilskud, skal der være klare betingelser. Pengene skal gå derhen, hvor der er mest brug for det, og der skal være indført sikkerhedsmekanismer for vores virksomheder. Folk, der arbejder og sparer op, bør ikke betale for disse programmer.

“I stedet for klart at bryde med tidligere dogmer stiller Kommissionen med genopretningsplanen sig midt i mellem to stole”, siger Manon Aubry (GUE/NGL, FR). Hun glædede sig over de nye forslag om egne indtægter og opfordrede til at aflyse krisegælden, yde direkte lån til medlemslandene, og at offentlig støtte bliver gjort betinget af sociale hensyn.

Kommissionen har også løftet sløret for sit justerede arbejdsprogram for 2020, som vil prioritere de foranstaltninger, der er nødvendige for at fremme genopretning og modstandsdygtighed i Europa.

Næste skridt

Parlamentet og Rådet vil drøfte de nye forslag og træffe afgørelse om deres endelige udformning i de kommende forhandlinger.