Den norske stat laver markedsundersøgelse om nattog Oslo-København

Ved den norsk-svenske grænse er der svenskere, som tidligere har pendlet over grænsen, men som nu ikke længere vil arbejde i Sverige. Foto: News Øresund - Anna Palmehag

I maj næste år skal det norske Jernbanedirektorat have gennemført en markedsundersøgelse om efterspørgslen efter nattog på strækningen mellem Oslo og København. Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt opgaven. Myndigheden skal også føre dialog med Norske tog AS om vurdering af hvilke togmateriel en sådan trafik skulle kræve.

– Tänk att kunna somna på Oslo S, bli transporterad på ett klimatvänligt sätt under natten och vakna upp nästa morgon på Huvudbangården i Kongen by! Men där är vi inte nu. Först behöver vi mer kunskap om bland annat marknadsunderlag och samhällsekonomi. Jernbanedirektoratet skal nu gå i gång med detta arbete och komma med en rekommendation innan vi tar slutlig ställning till om vi satsar på om vi ska etablera ett nattågserbjudande mellan Oslo och Köpenhamn, säger Jon-Ivar Nygård, transportminister i Norge, i ett pressmeddelande.

Direktoratet har under november redovisat en första rapport på området som visar att det är möjligt att starta upp trafiken. Men det har inte gått nattåg på sträckan på över 20 år och behövs mer kunskap, kommenterar ministern. Att det inte finns data om resvanor över landsgränserna är en anledning till att departementet nu vill göra en marknadsundersökning på området. Senast den 20 maj nästa år ska materialet ha nått departementet.