Renoveringer fører til flere midlertidige lukninger af svømmehaller i København

Flera simhallar i Köpenhamn står inför kommande renovering och kommer att behöva hålla stängt, däribland Vesterbro simhall. Foto: København Kommunes svømmeanlæg

I 2022 vil seks svømmehaller i Københavns Kommune blive renoveret og lukket i en periode, fra et par dage og op til tre måneder. Fra 2023 vil der dog blive foretaget flere store renoveringer. Der er identificeret fem svømmebassiner, hvor behovet for renovering betyder, at de muligvis skal lukkes i 18 måneder eller mere.

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har sammanställt renoveringsbehovet i kommunens simhallar i en översikt till Köpenhamns kultur- och fritidsutskott. Där framgår bland annat att Vesterbro simhall, Sundby bad och Emdrup bad kommer att genomgå mer omfattande renoveringar under åren 2023–2025. Sammantaget pekas fem simhallar ut där stängningsperioden kan komma att bli 18 månader eller mer. Renoveringarna förväntas ”reducera den tillgängliga simhallskapaciteten i Köpenhamns kommun väsentligt”.

Kommunen planerar nu för att genomföra renoveringarna så att stängningarna inte görs samtidigt och noterar även att ny kapacitet kommer att tillkomma i form av nya simhallar i bland annat Ørestad och på Pariøen. Köpenhamns simhallar har årligen cirka 1,5 miljoner besök, enligt kommunen.

Kilde: News Øresund